کلمه عبور شامل حداقل 8 کاراکتر و ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک انگلیسی و اعداد است؛ استفاده از فاصله و کاراکترهای ویژه ممنوع است.